تماس با ما

شماره تلفن های واحد جاسب

ردیف

شماره تلفن های واحد

نمابر حوزه معاونت اداری و مالی

نمابرحوزه ریاست

1

086-44263509-13

086-44263555

086-44263512

2

086-44263609-12

   
3

086-44263550-58

   

شماره های داخلی

ردیف

حوزه نام و نام خانوادگی

داخلی

1

عمران

آقای حسن کاظمی

101

2

باشگاه پژوهشگران جوان آقای محمدمهدی حمصیان 106

3

معاون اداری و مالی

آقای احمدرضا کوچکی

103

4

معاون آموزشی دانشجویی

آقای محمود ربانی

104

5 مدیر گروه حقوق آقای محمد رضا معین

105

6

مدیر گروه کامپیوتر

آقای علی نوروزی

105

7

مدیر گروه برق آقای  وحید امیر

106

8

مدیر گروه مکانیک آقای حامد عدالتی

106

9

کتابخانه آقای سید مجتبی حسینی

107

10

مدیر آموزش

آقای سید مصطفی قاسمی

108

11

کارگاهها و آزمایشگاهها آقای سید ابوالفضل هاشمی

110

12

دفتر ریاست آقای مهدی اسمعیلی

111

13

کارپردازی آقای سید محمد حسینی

112

14

صندوق رفاه حسابداری آقای جواد حسینی

113

15

دبیرخانه نمابر آقای سید موسی نصرالهی

114

16

دبیرخانه آقای سید موسی نصرالهی

115

17

فارغ التحصیلان آقای سلیمان بابایی

116

18

بایگانی آموزش

آقای سید علی استاد حسینی

118

19 خوابگاه دانشجویی آقای علی لطفی / آقای مسعود محمدی

119