حوزه پژوهش و فناوری

فرم مجوز صحافی پایان نامه کارشناسی ارشد

دانشجوی گرامی بعد از مطالعه کامل فایل مربوط به نحوه نگارش پایان نامه و رعایت

موارد ذکر شده در آن مطابق جدول زیر بعد از اخذ مجوز، اقدام به صحافی مینمایید.

 

          برق قدرت

سرمه ای طاووسی

ساخت و تولید

سبز طاووسی

طراحی کاربردی

قهوه ای طاووسی

مدیریت

زرشکی

عمران

طوسی ابری

کامپیوتر

قرمز ابری

*****دسته ها*******

************************دانشگاه آزاد اسلامی واحد جاسب بهمن ماه سال 1395***********************