دانلود فرم های دفاع

                 دانلود کلیه فرم های دفاع به صورت یکجا 

فایل دانلود 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 فرم  اظهار نظر داور نحوه تدوین پایان نامه گزارش سه ماهه
فرمت پروپوزال جاسب  فرم تعیین ارزش مقاله و نمره نهایی لیبل سی دی صحافی
فرم انصراف از مقاله تحویل نسخ پروژه-۱۰ لیبل سی دی مقاله 
صورت جلسه صحافی پذیرش مقاله-۶ ابلاغ تصویب پروژه-۲
فرم شرکت در سه جلسه دفاع الگوی نگارش اصالت پایان نامه
منشور اخلاقی مجوز صحافی جدید فرم شماره ۷ (اعلام آمادگی) 
 *********  *********  *********
   
   
 

 

************************دانشگاه آزاد اسلامی واحد جاسب بهمن ماه سال 1395***********************