درباره دانشگاه

 

 

آدرس :

استان مرکزی، شهرستان دلیجان، روستای جاسب، شهرک واران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جاسب

          کد پستی : 3797151111