درباره دانشگاه

 

 

آدرس :

استان مرکزی، شهرستان دلیجان، روستای جاسب، شهرک واران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جاسب

          کد پستی : ۳۷۹۷۱۵۱۱۱۱

*****دسته ها*******

************************دانشگاه آزاد اسلامی واحد جاسب بهمن ماه سال 1395***********************