رشته های دایر دانشگاه

               عنوان رشته و مقاطع تحصیلی واحد جاسب

 

 

کارشناسی ارشد

 

 
نام واحد ردیف عنوان رشته تحصیلی مقطع رشته تحصیلی  
 
جاسب ۱ مهندسي عمران سازه كارشناسي ارشد  
جاسب ۲ مهندسي عمران- آب و سازه هاي هيدوليكي كارشناسي ارشد  
جاسب ۳ مهندسي عمران   مديريت ساخت كارشناسي ارشد  
جاسب ۴ مهندسي عمران مهندسي زلزله كارشناسي ارشد  
جاسب ۵ مديريت اجرايي (مدیریت کسب و کار) كارشناسي ارشد  
جاسب ۶ مهندسي مكانيك تبديل انرژي كارشناسي ارشد  
جاسب ۷ مهندسي مكانيك ساخت و توليد كارشناسي ارشد  
جاسب ۸ مهندسي مكانيك طراحي كاربردي كارشناسي ارشد  
جاسب ۹ مهندسي كامپيوتر- نرم افزار كارشناسي ارشد  
جاسب ۱۰ مهندسي برق- سيستم هاي قدرت كارشناسي ارشد  
جاسب ۱۱ مهندسي مكاترونيك كارشناسي ارشد  
جاسب ۱۲ مهندسي برق- الكترونيك كارشناسي ارشد  
جاسب ۱۳ مهندسي برق- سامانه هاي برقي حمل ونقل كارشناسي ارشد  
جاسب ۱۴ مهندسي برق-الكترونيك قدرت و ماشين هاي الكتريكي كارشناسي ارشد  
جاسب ۱۵ مهندسي برق برنامه ريزي و مديريت سيستم هاي انرژي الكتريكي كارشناسي ارشد  
جاسب ۱۶ مهندسي برق- مدارهاي مجتمع الكترونيك كارشناسي ارشد  
جاسب ۱۷ مهندسي  برق- سيستم هاي الكترونيك و ديجتيال كارشناسي ارشد  
جاسب ۱۸ مهندسي برق افزاره هاي ميكرو و نانو الكترونيك كارشناسي ارشد  
 

کارشناسی پیوسته و ناپیوسته

 

 
نام واحد ردیف عنوان رشته تحصیلی مقطع رشته تحصیلی  
جاسب ۱ مهندسي عمران – عمران كارشناسي پیوسته  
جاسب ۲ مهندسي اجرایي عمران كارشناسي ناپیوسته  
جاسب ۳ مهندسي معماري كارشناسي پيوسته  
جاسب ۴ معماري كارشناسي ناپیوسته  
جاسب ۵ حقوق كارشناسي پيوسته  
جاسب ۶ مهندسي مكانيك كارشناسي پيوسته  
جاسب ۷ مهندسي تكنولوژي-تاسيسات حرارتي و برودتي كارشناسي نا پيوسته  
جاسب ۸ مهندسي تكنولوژي مکانیک خودرو كارشناسي نا پيوسته  
جاسب ۹ مهندسي تكنولوژي ساخت و توليد كارشناسي نا پيوسته  
جاسب ۱۰ مهندسي برق-  الكترونيك كارشناسي پيوسته  
جاسب ۱۱ مهندسي برق- قدرت كارشناسي پيوسته  
جاسب ۱۲ مهندسي تكنولوژي الكترونيك كارشناسي ناپيوسته  
جاسب ۱۳ مهندسي تكنولوژي برق-قدرت كارشناسي ناپيوسته  
جاسب ۱۴ مهندسي تكنولوژي برق-شبكه هاي انتقال قدرت كارشناسي ناپيوسته  
جاسب ۱۵ مهندسي تكنولوژي كنترل ابزار دقيق كارشناسي ناپيوسته  
جاسب ۱۶ مهندسي تكنولوژي كامپيوتر – نرم افزار كارشناسي نا پيوسته  
جاسب ۱۷ مديريت بيمه كارشناسي پيوسته  
 

کاردانی پیوسته و ناپیوسته

 

 
نام واحد ردیف عنوان رشته تحصیلی مقطع رشته تحصیلی  
جاسب ۱ علمي كاربردي حسابداري كارداني پيوسته  
جاسب ۲ حسابداري كارداني نا پيوسته  
جاسب ۳ علمي كاربردي نرم افزار کامپیوتر كارداني پيوسته  
جاسب ۴ كامپيوتر نرم افزار كارداني نا پيوسته  
جاسب ۵ علمی کاربردی مكانيك خودرو كارداني پيوسته  
جاسب ۶ علمي كاربردي الكتروتكنيك – برق صنعتي كارداني پيوسته  

************************دانشگاه آزاد اسلامی واحد جاسب بهمن ماه سال 1395***********************