مدارک مورد نیاز جهت ثبت نمره پایان نامه و تسویه حساب پژوهشی

۱-۴-۱: یک جلد پایان نامه صحافی شده با جلد گالینگور (کاملا مطابق با راهنمای تدوین پایان نامه واحد جاسب)

۱-۴-۲: چهار عدد  CDلیبل دار شامل:(لینک دانلود)

الف : دو فایل از اولین صفحه تا پایان فصل ها به ترتیب و پشت سرهم درقالب WORD و PDF (از ارائه بخش های پایان نامه در فایل های مجزا اکیدا خودداری شود)

ب: تصویر صفحه تعهدنامه اصالت پایان نامه یا رساله (امضا شده) و تصویر صورت جلسه دفاع (امضا شده توسط هیات داوران) در  WORD و PDF  گنجانده شده باشد.

ج- نام هردو فایل به لاتین و شامل نام و نام خانوادگی نگارنده پایان نامه باشد 

د-  حجم فایل کمتر از  ۱۰ مگابایت باشد.

ه: بر روی جلد CD حتما برچسب تایپ شده شامل نام دانشگاه، نام دانشکده، مقطع، رشته و گرایش تحصیلی، گروه، نام و نام خانوادگی نگارنده، نام و نام خانوادگی استاد راهنما، نام و نام خانوادگی استاد مشاور، عنوان پایان نامه و سال مطابق با نمونه CD لیبل دار قرار گرفته در سایت دانشگاه باشد.(لینک دانلود)

۱-۴-۳:   فرم تکمیل شده نمره مقاله (در صورت ارائه مقاله  ) و فرم تکمیل شده عدم ارائه مقاله (در صورت عدم ارائه مقاله )  (موجود در فایل پیوست)(لینک دانلود)

۱-۴-۴: فرم تحویل نسخ پایان نامه به استادان راهنما، مشاور وداور و کتابخانه (موجود در فایل پیوست)(لینک دانلود)

۱-۴-۵: مرجعه به سایت ایران داک قسمت سامانه ها، سامانه ثبت پایان نامه و رساله پیشنهادی به آدرس http:/ irandoc.ac.ir و گرفتن دو کد رهگیری مربوط به پروپوزال و پایان نامه (فایل  word و  pdfپروپوزال و پایان نامه در سایت فوق بارگذاری و پس از ارسال تأییدیه آن به ایمیل دانشجو، ۴۸ ساعت بعد به غیر از روزهای تعطیل واحد دانشگاهی مراجعه شود)

*****دسته ها*******

************************دانشگاه آزاد اسلامی واحد جاسب بهمن ماه سال 1395***********************