صندوق رفاه

به اطلاع دانشجویان متقاضی دریافت وام بلندمدت وزارت علوم (بازپرداخت بعد از فراغت از تحصیل) در نیمسال اول ۹۸-۹۷می رساند؛هرچه سریعتر با مراجعه به سایت صندوق رفاه – ( bp.swf.ir) درخواست وام خود را ثبت نمایند در صورت هرگونه ابهام با شماره ۰۸۶۴۴۲۶۳۵۱۰ داخلی ۱۱۳ تماس حاصل فرمائید.

فرم های وام صندوق رفاه دانشجویی و وام بلند مدت وزارت علوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***************************************

فرم تسهیلات صندوق رفاه دانشجویی

 

**************************

……………………………………………………………………………………………………………………………

 

فرم های وام وزارت علوم و تحقیقات  

************************دانشگاه آزاد اسلامی واحد جاسب بهمن ماه سال 1395***********************