معرفی ریاست واحد

دکتر سیامک کورنگ بهشتی

ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد جاسب

رزومه:

 نام و نام خانوادگي : سيامك كورنگ بهشتي

محل و تاريخ تولد: اصفهان، 1352

سوابق تحصيلي:

مدرك كارشناسي: ‌مديريت امور  بانكي

مدرك كارشناسي ارشد : مديريت مالي

مدرك دكتري : مديريت و برنامه ريزي فرهنگي

 

سوابق علمي و اجرايي:

 • عضو هيأت علمي رسمي قطعي واحد نراق از سال 77 تاكنون 
 • داراي بیش از 30 مقاله چاپ شده در مجلات علمي معتبر داخلی و خارجی
 • مجري 3 طرح پژوهشي خاتمه يافته
 • ترجمه يك كتاب تحت عنوان” فراتر از وفاداري”
 • كسب عنوان استاد نمونه سال 81 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق
 • كسب عنوان پژوهشگر نمونه سال 82 در سطح منطقه 5 دانشگاه آزاد اسلامي
 • كسب عنوان پژوهشگر نمونه سال های 91 و 95 دانشگاه آزاد اسلامي واحد جاسب
 • كسب عنوان چهره فرهنگی برتر شهرستان دلیجان در سال 94
 • راهنمايي و مشاوره بیش از 50 پايان نامه كارشناسي ارشد
 • مدير امور پژوهشي و مدير گروه حسابداري واحد نراق از سال 81 لغايت سال 85
 • رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد جاسب از سال 87 تاكنون