معرفی ریاست واحد

دکتر علیرضا انتظاری نجف آبادی

ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد جاسب

نام: علیرضا

نام خانوادگی: انتظاری نجف آبادی

متولد: ۱۳۴۵

تابعیت: ایران

محل تولد : اصفهان-نجف آباد

تخصص : حقوق خصوصی

 

*****دسته ها*******

************************دانشگاه آزاد اسلامی واحد جاسب بهمن ماه سال 1395***********************