معرفی معاون آموزشی ، دانشجویی و فرهنگی

رزومه دکتر محمود ربانی بیدگلی

معاونت آموزشی، دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جاسب

نام: محمود

نام خانوادگی: ربانی بیدگلی

سال تولد: ۱۳۶۰

محل تولد: کاشان

محل زندگی: کاشان

دین: اسلام- شیعه

شماره تماس ثابت و همراه :۰۸۶۴۴۲۶۳۵۵۰ – ۰۹۱۳۳۶۱۳۶۵

داخلی ۱۰۴

مدارک تحصیلی:

دیپلم: ریاضی فیزیک، دبیرستان شهید شکرریز کاشان، معدل ۱۹/۳۱

کارشناسی: مهندسی عمران- عمران، دانشگاه آزاد اسلامی کاشان، معدل ۱۵/۳۷

کارشناسی ارشد: مهندسی عمران- سازه های هیدرولیکی،دانشکده فنی دانشگاه تهران، معدل ۱۷/۳۸

عنوان پایان نامه ارشد: بررسی مساله تراوش در محیطهای همگن به کمک روش جدید انتگرال حلقوی منفرد مجزا

نمره پایان نامه:۲۰

سال اخذ مدرک ارشد: ۱۳۸۵

دکتری: مهندسی عمران- سازه های هیدرولیکی، دانشگاه دولتی سمنان، معدل ۱۹/۱۱

وضعیت زبان انگلیسی: خوب (دارای مدرک TOEFL،  GRE)

سمت های اجرایی:

کارشناس ارشد طراحی سازه، شرکت مهندسی ایمن سازان۱۳۸۷و۱۳۸۸

مدیر گروه کاردانی عمران دانشگاه آزاد اسلامی کاشان: ۱۳۸۸

مدیر گروه کارشناسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی جاسب: از ۱۳۸۹ تاکنون

معاون آموزشی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی جاسب: از ۱۳۹۰ تاکنون

سوابق تدریس دانشگاهی:

دانشگاه آزاد اسلامی کاشان: تحلیل سازه- زبان تخصصی

دانشگاه آزاد اسلامی جاسب: کارشناسی( سازه های بتن آرمه ۱و ۲- مقاومت مصالح- تحلیل سازه ۱و۲- زبان تخصصی- اصول مهندسی پل)- کارشناسی ارشد ( اجزا محدود- سازه های بتن آرمه پیشرفته)

دانشگاه آزاد اسلامی خمین: دروس کارشناسی ارشد و دکتری ( تئوری الاستیسیته- روش اجزا محدود- سمینار و روش تحقیق، رساله نویسی و روش تحقیق پیشرفته)

فهرست مقالات چاپ شده:

۱- Seepage analysis with Discrete Singular Convolution algorithm published in international conference of computational methods, April 4-6, 2007, Hiroshima, Japan.

۲- Time-dependant behavior of rock foundation by laboratory and numerical modeling in Gotvand dam, published in the conference proceedings of the 2007 Canada-U.S. rock mechanics symposium. University of British Colombia, Vancouver, Canada.

۳-  حل مساله تراوش با روش انتگرال حلقوی منفرد مجزا چاپ شده در مجله علمی پژوهشی مهندسی عمران دانشگاه تهران -۱۳۸۹

۴-  بررسی الگوریتم جدید انتگرال حلقوی منفرد مجزا چاپ شده در حل عددی مسایل مهندسی عمران ارائه شده در سومین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشگاه تبریز، ۱۱-۱۳ ۱۳۸۶

۵- Viscous fluid induced vibration and instability of FG-CNT-reinforced cylindrical shells integrated with piezoelectric layers. Accepted in Steel and Composite Structures, An international journal.2015

۶- Nonlinear vibration and instability analysis of functionally graded-CNT-reinforced cylindrical shells conveying viscous fluid resting on orthotropic Pasternak medium, Mechanics of Advanced Materials and Structures, accepted, 2015, DOI:10.1080/15376494

۷- A nonlocal nonlinear analysis for buckling in embedded FG-SWCNT-reinforced micro plates subjected to magnetic field, Journal of Mechanical Science and Technology, Vol.  ۲۹ No. (2015), DOI:10.1002/pc.23949

۸- Nonlinear vibration and instability of rotating piezoelectric nano-composite sandwich cylindrical shells containing axially flowing and rotating fluid-particle mixture, Polymer Composits, (2016) 3669-3677.

۹- An experimental study and new correlations of viscosity of ethylene glycol-water based nanofluid at various temperatures and different solid concentrations, Structural Engineering and Mechanics, Vol. 58, No. 1 (2016) 93-102

۱۰- Buckling of concrete columns retrofitted with Nano-Fiber Reinforced Polymer (NFRP), Computers and Concrete, Vol. 18, No. 5 (2016) 1053-1063

۱۱-Agglomeration effects on the buckling behaviour of embedded concrete columns reinforced with SiO­۲  nano-particles, Wind and Structures, Vol. 24, No. 1 (2017) 43-57.

راهنمایی و مشاوره  بیش از ۲۰ پایان نامه کارشناسی ارشد

 

*****دسته ها*******

************************دانشگاه آزاد اسلامی واحد جاسب بهمن ماه سال 1395***********************