معرفی ریاست واحد


نام: علیرضا
نام خانوادگی: انتظاری نجف آبادی
متولد: 1345
تابعیت: ایران
محل تولد : اصفهان-نجف آباد
دکتری تخصصی : حقوق خصوصی

حق کپی رایت محفوط است