حوزه پژوهشی

دانلود فرمهای دفاع

مراحل تصویب پروپزال تا تسویه حساب دانشجویان ارشد

  • پروپزال

فرم خام پروپزال (لینک) فرم تایپ شده پروپزال به همراه فرم عدم تکراری از سایت ایران داک تحویل پژوهش گردد و بعد  از گذشت شش ماه از تاریخ تصویب پروپزال می تواند درخواست دفاع بدهد

نمونه ( عکس)

  • فرم قبل از دفاع

فرم شماره 7 یا آمادگی قبل از دفاع (لینک ) به همراه یک عدد CDچکیده از پایان نامه

نمونه ( عکس)

  • مدارک روز دفاع

گزارش سه ماه دونسخه (لینک) نمونه ( عکس)

فرم اظهار نظر داور ( لینک)نمونه ( عکس)

  • مراحل گرفتن مجوز صحافی

مراجعه به آقای هاشمی و گرفتن نمره پایان نامه

آیین نامه نگارش پایان نامه (لینک)

مراجعه به آقای قاسمی جهت گرفتن مجوز صحافی (لینک)جهت انجام مجوز صحافی نیاز به یک نسخ از پایان نامه می باشد

  • مراحل و مدارک تسویه حساب

فرم تحویل نسخ صحافی (لینک)نمونه ( عکس)

مراجعه به سایت ایران داک و گرفتن کد رهگیری پروپزال و پایان نامه (نمونه)

فرم مجوز صحافی نمونه ( عکس)

یک نسخه کامل و امضاء شده از پایان نامه

چهار عدد CDبا لیبل از پایان نامه (لینک) و اسکن سه صفحه اصالت(لینک) و صورت جلسه (لینک) و منشور اخلاقی (لینک)نمونه ( عکس)

در صورت داشتن مقاله فرم ارزش مقاله(لینک) در غیر اینصورت فرم انصراف(لینک) از مقاله نیاز می باشد

لیبیل CD مقاله(لینک

 

دانلود فرمهای دفاع…..

 

**اصالت**

**منشور  **

**لوگو نگارش **

** ابلاغ-تصویب-پروژه-2 **

**اظهار-نظر-داور **

**اعلام-آمادگی دفاع**

**پذیرش-مقاله-6 **

**تحویل-نسخ-پروژه-10 **

**مجوز-صحافی**

**صورت-جلسه-صحافی **

**فرم-انصراف-از-مقاله **

** فرمت پروپوزال-جاسب **

** گزارش-سه-ماهه-5 **

**فرم-تعیین-ارزش-مقاله-و-نمره-نهایی **

**لیبل-سی-دی-صحافی **

**لیبل-سی-دی-مقاله **

**فرم-شرکت-در-سه-جلسه-دفاع **

**نحوه-تدوین-پایان-نامه ** 

 

حق کپی رایت محفوط است